Nghị quyết số 309/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Lấy ý kiến bằng văn bản)

Nghị quyết số 309/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2023 của Đại hội Đồng cổ đông 525 (Bằng hình thức Lấy ý kiến bằng văn bản) nội dung chính như sau: Điều 1. Thống nhất quyết nghị thông qua các nội dung sau đây: Thông qua miễn nhiệm ông LÊ ĐỨC PHÚC thôi không làm thành viên Hội đồng…

Xem thêm

Lễ khởi công xây dựng cầu Nhơn Trạch và đường dẫn giai đoạn 1 (từ Km10+000 đến Km12+600) thuộc dự án thành phần 1A thuộc đường vành đai 3 TP.HCM

Ngày 24/9 tại tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì tổ chức lễ khởi công thực hiện dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch (giai đoạn 1), thuộc đường Vành Đai 3, TP.HCM. Công ty 525 cùng với các nhà thầu khác tham gia xây dựng Gói…

Xem thêm

Lễ khởi công cầu Vàm Cái Thia – Tiền Giang

Sáng ngày 10 tháng 2 tại xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã diễn ra lễ khởi công cầu Vàm Cái Thia, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 525  là đơn vị  liên danh thi công của công trình trên. Được biết quy cầu gồm phần chính dài 237,7m…

Xem thêm