Bàn giao nhà tình nghĩa

Ngày 16/7/2011 Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 525 phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Xuyên, UBND xã Cẩm Nhượng, UB MTTQ xã Cẩm Nhượng cùng với các đoàn thể bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Trọng Quyền, là gia đình có công với cách mạng có hai thân nhân là liệt sĩ.

Đây là ngôi nhà được xây dựng hoàn toàn từ nguồn kinh phí do công ty CP XDCT 525 tài trợ.