Đầu tư Nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong – Bình Thuận

Ngày 03/11/2018 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng công trình 525 đã quyết nghị thông qua việc mua lại 50% cổ phần tại Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Châu Á để đầu tư Dự án nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong tại tỉnh Bình Thuận. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã đầu tư nắm giữ 28,63% cổ phần của Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Châu Á.

Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Châu Á có vốn điều lệ đăng ký là 2000 tỷ đồng, vốn góp thực tế là 122,7 tỷ đồng

Mô tả dự án:

– Tên dự án: Nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong

– Công suất nhà máy: 32MW

– Tổng mức đầu tư: 1.499 tỷ đồng

– Địa điểm đầu tư: thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

– Chủ đầu tư: Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Châu Á (có trụ sở chính tại 35 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Mã số doanh nghiệp số 0305536959 cấp lần đầu ngày 06/3/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 09/02/2018)