Góp đá xây dựng Trường Sa

Ngày 29/8/2011, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần xây dựng công trình 525 đã cùng các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 tham gia buổi lễ “Góp đá xây dựng Trường Sa”.

Chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ phát động. Đây là một chương trình có ý nghĩa sâu sắc, là hoạt động thể hiện tình yêu nước, yêu biển đảo của mỗi người dân Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nguồn kinh phí đóng góp từ Đoàn viên Thanh niên cũng như Cán bộ CNV trong Công ty mang ý nghĩa rất lớn, một việc làm thiết thực giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân vùng tiền đồn của Tổ Quốc.