Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày thứ 3 (12/7/2022) tại Văn phòng Công ty 525 đã tổ chức hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.