Lễ khởi công cầu cảng số 3 mở rộng thuộc dự án Cảng Đồng Nai GĐ 1

Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2021, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 525 cùng với các nhà thầu khác và chủ đầu tư đã tổ chức Lễ khởi công cầu cảng số 3 mở rộng thuộc dự án Cảng Đồng Nai giai đoạn 1.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ: