Lễ khởi công xây dựng cầu Nhơn Trạch và đường dẫn giai đoạn 1 (từ Km10+000 đến Km12+600) thuộc dự án thành phần 1A thuộc đường vành đai 3 TP.HCM

Ngày 24/9 tại tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì tổ chức lễ khởi công thực hiện dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch (giai đoạn 1), thuộc đường Vành Đai 3, TP.HCM. Công ty 525 cùng với các nhà thầu khác tham gia xây dựng Gói thầu CW1: Xây dựng cầu Nhơn Trạch và đường dẫn giai đoạn 1 (từ Km10+000 đến Km12+600).

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ: