Kỹ sư công trình

* Mô tả công việc: 06 kỹ sư (04 kỹ sư hiện trường và 02 kỹ sư văn phòng Công ty) Quản lý giám sát thi công, lập kế hoạch thi công công trình, bóc tách khối lượng và thực hiện thi công. Triển khai thực hiện thi công, giám sát, theo dõi tiến độ…

Xem thêm