Thay đổi logo Công ty 525

* Ý nghĩa của logo mới:

Logo mới của Cienco 525 là kế thừa từ logo của công ty mẹ – Công ty Cổ phần Chương Dương.

Logo là sự kết hợp từ tên thương hiệu CDC, hình ảnh biểu tượng như đầu tàu luôn mạnh mẽ hướng về phía trước tạo thành một khối thống nhất tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, năng lực vững mạnh chắc chắn, là tinh hoa và uy tín được tạo ra từ các giá trị lâu đời của Chương Dương Corporation.

 

* Màu sắc trên Logo: gồm 3 màu theo bảng màu CMYK như dưới:

Màu cam : C00 M80 Y100 K00

Màu đỏ : C15 M100 Y100 K05

Màu xanh rêu: C100 M40 Y100 K40

 

* So sánh logo mới so với logo cũ: